skip to Main Content
Medvind För Cyklingen

Medvind för cyklingen

Trenden med fortsatt ökad cykling håller i sig. Under helåret 2014 ökade cyklingen i centrala staden med 4 procent jämfört med året innan. Även utlånen av cyklar via Styr & Ställ ökar kraftigt. Hela 59 procent fler cyklar lånades ut jämfört med föregående år.

– Det är fantastiska siffror och visar att stadens målsättning, att öka det hållbara resandet, omsätts till verklighet. Det visar också att alla satsningar som gjorts för att främja cyklingen de senaste åren har gett resultat, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad trafikkontoret.
Sedan starten 2010 har antalet cykelutlån via Styr & Ställ ökat för varje år. Förlängningen av säsongen med en månad (mars-december) samt att priset på säsongskort för Styr & Ställ har sänkts från 125 kronor till 75 kronor i månaden, kan ha påverkat ökningen under 2014.
Totalt såldes 28 000 abonnemang och gjordes 668 000 cykelresor under året.

Tydlig trend
Sammantaget är trenden tydlig – antalet cykelresor med Styr & Ställ ökar snabbare än antalet användare, vilket betyder att de som nyttjar systemet gör det allt oftare. Sedan starten 2010 har totalt 1,5 miljoner utlån gjorts.
– Nu fortsätter vi att förbättra förutsättningarna för de som väljer Styr & Ställ under 2015, bland annat genom att utöka befintliga stationer som är hårt belastade i nuläget. Vi kommer även satsa på lånecyklar som drivs via solceller, säger Eva Eriksson.

Back To Top