skip to Main Content
Nu Börjar Göteborg Bygga De Första Pendelcykelstråken

Nu börjar Göteborg bygga de första pendelcykelstråken

PRESSMEDDELANDE:

För att cyklister ska kunna ta sig fram både snabbare och säkrare börjar trafikkontoret nu att bygga bredare pendelcykelstråk i östra Göteborg. Först ut att breddas är cykelbanan längs Delsjövägen. På de korsande tvärgatorna byggs cykelöverfarter där bilisterna i fortsättningen måste väja för cyklisterna.

Nu i dagarna börjar den första etappen av pendelcykelstråket längs Delsjövägen i Örgryte att byggas. Det är den norra halvan – cirka 1,5 kilometer – från korsningen vid Storatorpsvägen i söder till korsningen vid Virginsgatan-Kärralundsgatan i norr.

Där det finns tillräcklig plats blir det nya cykelstråket 3,6 meter brett – 1,8 meter i varje riktning. Det ger plats för fler cyklister än idag och bättre möjligheter för den som cyklar snabbt att på ett säkert sätt passera den som cyklar långsammare.

Pendelcykelstråk ska erbjuda möjligheten att cykla längre sträckor med högre hastighet och bättre framkomlighet, säger David Nordström, trafikreglerare på Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Denna första etapp av Delsjövägen ska vara färdig före jul. Sedan fortsätter trafikkontoret att i höst och vinter börja bygga fler pendelcykelstråk som alla strålar samman i den stora korsningen vid Munkebäckstorg: Munkebäcksgatan (som hänger ihop med Delsjövägen), Härlandavägen och Torpagatan. Under 2018 ska alla dessa breda stråk samt den andra halvan av Delsjövägen, västerut ner till Sankt Sigfrids plan, vara färdiga.

En nyhet på pendelcykelstråken är så kallade cykelöverfarter. Vid en sådan ska den korsande trafiken, till exempel bilister, släppa fram cyklister som är på väg ut på överfarten. Därför markeras cykelöverfarter med ett nytt vägmärke och är upphöjda så att bilförare tvingas sakta ner till högst 30 km/h innan de passerar.

Målet är att öka cyklisternas prioritet i korsningarna samtidigt som det sker på ett säkert sätt. Som alltid gäller att alla trafikanter måste visa hänsyn mot varandra, säger David Nordström.

Ytterligare en nyhet som prövas på pendelcykelstråken är servicestationer. Där kan man hänga upp cykeln, pumpa däcken, borsta rent kedjan, meka lite och fylla på vatten i flaskan. En första servicestation placeras i korsningen Delsjövägen-Virginsgatan.

Kartan och vägmärket cykelöverfart .

Pendelcykelstråk längs DelsjövägenNytt vägmärke för cykelöverfart

Mer att läsa om cykelöverfart finns här.

 

Frågor besvaras av:

David Nordström, trafikreglerare Trafikkontoret Göteborgs Stad, 031-368 24 64

Förmedling av kontakter:

Anders Sahlberg, pressansvarig Trafikkontoret Göteborgs Stad, 0728-56 54 29

Back To Top