skip to Main Content
Nu Ska även Cyklister Väja!

Nu ska även cyklister väja!

Fler personer cyklar i staden vilket medför en större belastning på våra cykelvägar. Det skapar även större risk för konflikter mellan cyklister. För att undvika konflikter forskas det just nu på optimala utformningar för cykelkorsningar. I forskningen har en specifik korsning valts ut nordöst om Ullevi som visas på bilden. Denna korsning har nu åtgärdats så att cyklister i nordlig riktning får väjningsplikt mot cyklister som ska cykla över bron eller kommer från bron. Vägmarkeringar har också lagts till för att förtydliga var fotgängare korsar och ska vänta inför cykelkorsningen. Under oktober kommer korsningen att studeras och cyklister intervjuas för att se hur cyklisters upplevelse och samspel förändras med den nya väjningsplikten och vägmarkeringarna. En förutsättning för att utformningen ska fungera är att det är tydligt vad skylt och vägmarkeringar har för betydelse.

 

Detta är väjningsplikt: När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och du får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.

Källa: Transportstyrelsen.

Back To Top