skip to Main Content
Nu Startar Sisjöns Första Bilpool

Nu startar Sisjöns första bilpool

Bilpoolen består av två elbilar och startas i samarbete med företag i området. Bilarna kommer kunna användas av både företag och privatpersoner. De är även befriade från trängselskatt.
– Det ska vara bekvämt och kostnadseffektivt att använda sig av bilarna och därmed bidra till en mer hållbar stad, säger Anette Thorén, Trafikkontoret.

Den nya bilpoolen är ett led i trafikkontorets satsning på att tillsammans med företagarföreningen i Sisjön öka det hållbara resandet i Göteborg. Projektet initierades för tre år sedan. I samma satsning ingår bland annat 89:ans buss, som just nu trafikerar Sisjöns industriområde.
I nuläget står de flesta vanliga bilar parkerade och oanvända 22-23 timmar om dygnet. En poolbil kan klara transportbehovet för upp till ca 30 personer. Elbilar minimerar även utsläppen och bidrar till minskad klimatpåverkan.
– Vi är stolta över att tillsammans med företagarföreningen kunna erbjuda detta alternativ. För många finns behov av bil vid enstaka tillfällen. Man vill kunna kombinera bilkörningen med cykling och att åka kollektivt, säger Anette Thorén.
Elbilarna finansieras av fyra företag i Sisjön; Harry Sjögren AB, Alaska Fastigheter AB, Fastighets AB Balder och Arkipelagen Företagscenter. Företaget Move About sköter all drift och service samt betalar trängselskatten. Fastighetsförvaltaren Newsec upplåter två parkeringsplatser för poolbilarna.

För mer information, kontakta:
Anette Thorén, projektledare miljöfordon, Göteborgs Stad Trafikkontoret, 031-368 26 24
Lena Johansson, informationschef Göteborgs Stad Trafikkontoret 0703-43 12 55

Back To Top