skip to Main Content
Ny Cykelfartsgata Och Upprustning Av Olskrokstorget

Ny cykelfartsgata och upprustning av Olskrokstorget

PRESSINBJUDAN:

En ny cykelfartsgata på Redbergsvägen är klar och redo att användas av stadens trafikanter. Samtidigt har Olskrokstorget fått en efterlängtad upprustning med en mer öppen entré till torget, en vattenlek för barnen och en för Sverige unik belysning, där 17 strålkastare lyser upp fasaderna runt torget.

Varmt välkommen till invigningen av cykelfartsgatan och upprustningen av Olskrokstorget lördagen den 14 maj.

Under våren har trafikkontoret även färdigställt en uppdaterad cykelbana i anslutning till cykelfartsgatan och inlett arbetet med att bygga ut cykelpendelstråket längs med E20.

– Alla tre cykelåtgärderna är sammantaget ett led i att skapa möjlighet att cykelpendla in till Göteborg. I förlängningen vill vi öka denna tillgänglighet för alla som bor i de östra delarna, säger Lena Ljungholm, projektledare vid trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Cykelfartsgatan sträcker sig från den gamla biografen Flamman/Finska Pingstkyrkan till parkeringshuset längre ned på Redbergsvägen. Genom att bygga cykelfartsgator ökar samverkan mellan olika trafikslag, bland annat genom att bilar som trafikerar gatan håller samma hastighet som cyklarna. En asfalterad del i mitten av körfältet gör det enkelt att cykla jämnt och bekvämt. På sidorna ligger det gatsten i olika storlekar som dämpar bilarnas hastighet. Övergångsställena är förhöjda och både cyklister och bilister väjer för gående.

– Vi har sedan tidigare två andra cykelfartsgator, på Västra och Östra Hamngatan. Utvärderingar från dem visar att lösningen är uppskattad av såväl cyklister som bilister och fotgängare. Det är effektivt och gör att trafiken löper smidigt, säger Lena Ljungholm.

Förutom cykelfartsgatan har trafikkontoret nu även byggt ut cykelbanan från Redbergsplatsen ner till gamla biografen Flamman, där cykelfartsgatan sedan tar vid. Under våren byggs också Martin Anderssons gata om för att skapa plats för ett cykelpendelstråk mellan Pellerins margarinfabrik och Redbergsvägen.

– För cykelpendlare kommer det att bli smidigare att ta sig in till staden. Den gamla cykelbanan går genom bostadsområdet, där det kan uppstå konflikter mellan boende, gående och snabba cyklister på den trånga ytan. Ett pendelstråk gör hela färden säkrare, både för cyklister och för exempelvis lekande barn i bostadsområdena, säger Lena Ljungholm.

Nyheter cykel

  • Cykelfartsgata – sträckan gamla biografen Flamman/Finska Pingstkyrkan till parkeringshuset längre ned på Redbergsvägen.
  • Uppdaterad cykelbana – sträckan Redbergsvägen från Redbergsplatsen ner till gamla biografen Flamman/Finska Pingstkyrkan.
  • Nytt cykelpendelstråk – sträckan Martin Anderssons gata från Pellerins margarinfabrik till Redbergsvägen.

Nyheter Olskrokstorget:

  • Trafikkontoret inviger upprustningen av Olskrokstorget, som ska göra torget mer tillgängligt och inbjudande. Vid upprustningen har torget bland annat fått ett nytt större träd, en vattenlek för barnen, nya möbler, en mer öppen entré till torget och en för Sverige unik belysning med ljussättning av fasaderna kring torget.

Välkomna till Olskrokstorget lördagen den 14 maj klockan 11.00-15.00!
Invigningen av vattenleken är klockan 12.30.

För mer information, kontakta:
Lena Ljungholm, projektledare, trafikkontoret, 031-368 26 82

Förmedling av kontakter:
Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret, 031-368 23 09, eller 0703-70 72 09

Back To Top