skip to Main Content
2017 års Testcykelprojekt

2017 års testcykelprojekt

I två delprojekt under 2017 har 400 göteborgare fått låna elcyklar, för att ta sig till och från jobbet.
Förhoppningen är att fler cykelpendlare ska bidra till minskad trängsel och bättre miljö.

Syftet har varit att stimulera pendlare med arbetsplats i området Lilla Bommen, Gullbergsvass och Kruthusgatan att lämna bilen hemma, något som är särskilt angeläget i samband med de tre stora byggprojekten E45 Lilla Bommen-Marieholm, Hisingsbron och Västlänken.

Som extra bonus hoppas initiativtagarna, Göteborgs Stad trafikkontoret och Trafikverket, att de nyblivna cykelpendlarna känner av positiva hälsoeffekter tack vare mer frisk luft och motion.

Utvärdering

Både korttidseffekter och långtidseffekter har samlats in under projektets gång. En sista webbenkät har fyllts i sex månader efter avslutat delprojekt. Testcyklisterna har fått svara på frågor om resvanor till och från arbetet, avstånd mellan hemmet och arbetet samt frågor om sömn, stress och välbefinnande.

– Intresset för projektet har varit stort och det har varit otroligt positivt i testcykelgruppen. Deltagarna har bidragit till minskade koldioxidutsläpp och minskad trängsel, de upplever att de har fått bättre hälsa och dessutom sparat pengar som de nu kan använda till att köpa loss sin testcykel, säger Jenny Dalnäs-Orrmyr, trafikkontorets koordinator för projektet.

Trafikkontoret och Trafikverket kommer nu att följa upp hur många som fortsätter att cykla till och från jobbet. Resultatet presenteras under 2018.

Ett nytt testcykelprojekt genomförs 2018.

 

Fakta
Testcykelprojektet har fördelats på två perioder med 200 testcyklister i varje:
Hösten 2016 (5 september till 5 december)
Våren 2017 (6 mars till 5 juni)
De som har blivit utvalda som testcyklister har varit vanebilister (kört bil minst tre dagar i veckan till och från arbetet) och lovat att cykla minst tre dagar i veckan som alternativ till bilen under projektets gång.

Back To Top