skip to Main Content
Kviberg Gcbana Karta

Ny gång- och cykelväg genom Kviberg

Tack vare två kilometer ny gång- och cykelväg genom Kviberg är det numera både enklare och snabbare att ta sig mellan Bergsjön/Gärdsås och Gamlestaden/Centrum.

Bilden visar den nya gång- och cykelbron över Kvibergsbäcken vid Snörmakaregatan.

Back To Top
Sök