skip to Main Content
Ny Kvarterspark Vid Bjurslättsplan I Lundby

Ny kvarterspark vid Bjurslättsplan i Lundby

I vår kommer park- och naturförvaltningen att rusta upp och göra om grönområdet vid Bjurslättsplan, till en grön kvarterspark med fler träd och nya sittplatser. I samband med upprustningen gör de om asfaltsgångarna norr och söder om platsen och förbättrar belysningen. Efter önskemål från boende i området skapas även en stig uppför Flunsåsberget, från parkens norra sida.

Under året står de nya bostäderna på Bjurslättsplan, mitt emot Lundby bibliotek och stadsdelsförvaltning, klara för inflyttning. Innan sommaren ska park- och naturförvaltningen göra en kvarterspark väster om de nya husen. Den lilla parken får nya buskar, träd, gångvägar och sittplatser.

– Det blir en triangelformad kvarterspark med en halvcirkelform i mitten, av buskar och träd. Inne i cirkeln kommer det att finnas sittplatser. Vi förstärker de gångstigar genom parken som används idag, genom att göra dem till grusvägar, berättar Oskar Hägg, projektledare på park- och naturförvaltningen.

I parkens sydvästra hörn finns en asfalterad gångväg mot Flunsåsparken och omgivande grönområden. Från Bjurslättsplans nordvästra hörn är det däremot svårt att ta sig dit. Så efter önskemål från de boende i området kommer park- och naturförvaltningen att anlägga grusstigar och små trappavsatser uppför berget. En grusstig kommer även att anläggas som en fortsättning på den från berget, fram till Bjurslättsplan. Men innan dess behöver den delen av parken dräneras, eftersom här rinner ner mycket vatten från berget.

Nya träd och gångvägar
Asfaltsgången norr om Bjurslättsplan kommer att rustas upp och få ny asfalt och nya träd som kantar den. Söder om Bjurslättsplan finns idag en tvåfilig asfaltsgång med en trädrad i mitten. Den kommer att bli en bredare väg, som ska fungera som räddningsväg och vara framkomlig för sopbilen. För att bredda vägen kommer de träd som står där idag att tas ner. Längs den nya, bredare vägen planteras hägg. Det är ett mindre träd som trivs i fuktig mark.

– Hägg har dessutom en riklig blomning och vackra höstfärger, både i lövverk och bärklasar, säger Oskar Hägg.

Den norra asfaltgången kommer också att kantas av hägg. Totalt planteras det cirka 70 nya träd som ersättning för dagens befintliga 12 träd. Alla markarbeten ska vara klara i juni. Träden planteras under senhösten, eftersom det är den bästa tiden på året att plantera träd.

För mer information, kontakta:
Oskar Hägg, projektledare för Bjurslättsplan, park- och naturförvaltningen
Tel: 031-365 57 77
E-post: oskar.hagg@ponf.goteborg.se

Skiss och information om upprustning av Bjurslättsplan

Back To Top