skip to Main Content
Ny Cykelpump På Sankt Sigfrids Plan

Ny cykelpump på Sankt Sigfrids plan

2009 invigde trafikkontoret en ny typ av cykelpump på Vasagatan i Göteborg och sedan dess har ytterligare 16 pumpar installerats. Nyast är den på Sankt Sigfrids plan.

Cykelpumparna är populära och används flitigt – pumpen på Vasagatan har sedan den installerades använts cirka 437 000 gånger.
Runt om i Göteborg finns också pumpstationer vid till exempel bensinmackar och servicebutiker. Trafikkontoret samarbetar dessutom med cykelaffärer och serviceställen, så att cyklister få pumpa och låna enklare verktyg utan kostnad.

Vilken pump eller servicestation ligger bäst till för dig? Kolla i trafikkontorets app, Cykelstaden.
Cykelstaden finns att ladda ner i AppStore för iPhones och på Google Play för Android.

Back To Top