skip to Main Content
Foto: Kasper Dudzik. Göteborg 20160823. Flygfoto Nya Järnvägsbron Och Torrdockarna Inför Bygget Av Ny Tunnel.

Nya gång- och cykelbron är öppen!

Nu är den nya gång- och cykelbron Marieholm öppen hela vägen från Hisingen, över E45 och till Gamlestaden. De första tågen har dessutom rullat på det nybyggda dubbelspåret över älven.

Tack vare tågbron, som ligger strax söder om den gamla, ökar kapaciteten och minskar sårbarheten för tågförbindelserna norr om Göteborg.

 

Back To Top
Sök