skip to Main Content
Nya Transportlösningar För Framtidens Täta Stad

Nya transportlösningar för framtidens täta stad

För att visa på vattenvägens möjligheter i Göteborg fraktas en del gods och avfall på pråm under två veckor, inom ramen för samverkansprojektet DenCity. Genom att använda vattenvägar som Göta Älv kan gods- och sopbilar ersättas och staden kan utnyttjas mer yteffektivt. Från kaj transporteras lasten vidare med eldrivna godsfordon eller cykeltransporter, för tysta och avgasfria leveranser.

Se informationsfilmen här

Martin Svanberg, forskare på SSPA, är projektledare.

– Städer förtätas allt mer och därför behöver både fler människor, mer gods och avfall transporteras. Det är som alla vet mycket trängsel på vägarna, medan vattnet är en nästan outnyttjad resurs. Det finns massor av yta där man skulle kunna transportera gods och avfall, vilket skulle avlasta vägarna och då reducera både trängsel och buller. Man skulle även kunna använda eldrivna pråmar som transporterar på ett helt fossilfritt sätt, säger han.

Under de två veckorna, med start den 3 april, testas ett logistikflöde som skulle kunna skalas upp och i framtiden skapa verklig samhällsnytta.

Under projektets två veckor hämtar pråmen varje dag paketgods hos DHL i Hisings Kärra, ett par kilometer uppströms från Göteborgs stadskärna, vilket lastas av i centrum samt på Lindholmen för vidare distribution med cykel av Pling respektive elfordon av Primär.

DenCity_1_2

Från Lindholmen fraktas i sin tur avfall till Sävenäs, för att bli till el och värme.

– Vi har många aktörer som är med i projektet och vår förhoppning är att resultatet blir att någon tar stafettpinnen och vågar satsa vidare på det här. Potentialen är rätt stor – tittar man längs älven skall det byggas ca 25 000 bostäder och 45 000 arbetsplatser. Det betyder att uppemot 14-15 sopbilar per dag skulle kunna ersättas av pråmar och därmed avlasta Göteborgs vägnät, säger Martin Svanberg.

– Det är ett komplext projekt och alla behöver samlas för att arbeta framåt. Därför är arenor som CLOSER så viktiga, liksom att det finns samverkansprojekt som DenCity, säger Malin Andersson, avdelningschef trafikkontoret, Göteborgs stad.

DenCity-projektet är ett samarbete mellan näringsliv, akademi och samhälle, som pågår 2015-2018 och leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet – CLOSER, på Lindholmen Science Park.

Övriga projektpartners är Göteborgs stad (trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, kretslopp och vatten) samt Älvstranden utveckling, medan utförare av demonstratorn är DHL Freight, Pling Transport, Primär, Sandinge och Renova.

 

Back To Top