skip to Main Content
Nytt Pendelcykelstråk Invigt

Nytt pendelcykelstråk invigt

Tisdagen den 5 juni var det dags för invigning av första etappen av Göteborgs nya pendelcykelstråk. Trafiknämndens ordförande Shahbaz Khan var på plats i morgonrusningen och klippte bandet med assistens av projektledare Emir Halalkic. Förbipasserande cyklister bjöds på frukost.

Ett pendelcykelstråk knyter ihop stadsdelar och möjliggör snabb och enkel cykling, tack vare bredare cykelbana och säkrare korsningar med cykelöverfarter, där den korsande trafiken har väjningsplikt gentemot cyklisterna på pendelcykelstråket.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för att cykla i staden. För att ytterligare förbättra för cyklisterna sätts dessutom servicestationer upp. Den första finns i korsningen Delsjövägen-Virginsgatan.

Ett pendelcykelstråk ska byggas hela vägen längs Munkebäcksgatan–Delsjövägen, från Torpavallsgatan och ned till Sankt Sigfrids plan, samt längs sträckan från backen vid Rosendalsgatan till Redbergsplatsen. Den första etappen av fem, sträckan mellan Virginsgatan ner till Lilla Torps allé är alltså nu klar. Resterande etapper färdigställs under 2018–2020.

Läs mer om pendelcykelstråk här.

      

Back To Top