skip to Main Content
Nytt Stråk Mellan Centralen Och Gullbergsvass Invigt

Nytt stråk mellan Centralen och Gullbergsvass invigt

På fredagsmorgonen invigdes det nya stråket mellan Centralen och Gullbergsvass, ungefär där den nya Hisingsbron kommer att ligga. Besökarna njöt av pampig musik och frukost i solskenet.

Centralenområdet har en spännande tid framför sig, med många byggprojekt som på sikt kommer att ge göteborgarna en helt ny stadsdel.

För att ge både helhetsbilden och detaljerad information om de olika projekten skapar vi ett så kallat kommunikativt byggplank längs Shelltomten, en lång vägg med levande fasader som visar hur en framtida blandstad kan se ut. Med rätt kunskap blir det så mycket roligare att följa byggena och se hur en ny del av Göteborg växer fram.

Invigningen sker kl 08.30 den 3 juni, med orkestermusik, pompa och ståt, vid Nils Ericsonterminalens norra utgång. Talar gör Bo Larsson, projektchef Västlänken, Trafikverket, Jenny Röström, Trafikverkets projektledare för E45, samt Stefan Eglinger, trafikdirektör på Göteborgs Stad trafikkontoret. Vi bjuder på en nyttig frukost. Välkomna!

Mer om utvecklingen av området mellan Centralstationen och Holmen

  • Inne på Centralstationen sätts en orienteringskarta upp, som gör det enklare att hitta det nya stråket till Gullbergsvass och annat i området.
  • Norr om Nils Ericsonterminalen kommer det att finnas en modell som visar hur Centralenområdet ska utvecklas de närmaste tjugo åren.
  • En turistkikare ställs upp på Statstjänarebron. I kikaren visas en visionsbild över hur området kan komma att se ut när E45:an är sänkt och överdäckad och husen ovanpå är på plats.
  • På fasaden till parkeringshuset visas en stor bild på en färdig Hisingsbro, som ju kommer att ligga i Stadstjänaregatans förlängning.

Str+Ñket-247Str+Ñket-151Str+Ñket-77Str+Ñket-72IMG_2281

Str+Ñket-10 Str+Ñket-52

 

Back To Top