skip to Main Content

Om den här sidan


Effektiva, säkra och hållbara resor och samtidigt plats för människor och handel i en växande framtidsstad – en stad med liv & rörelse.

Göteborgs Stad Trafikkontoret arbetar på uppdrag av politiken med att öka det hållbara resandet i staden. Under det senaste året har vi bland annat tagit fram en ny trafikstrategi för att konkretisera hur detta ska gå till.

Allt vi gör strävar mot samma mål. Oavsett om vi planerar trafikflöden, ser till att parkeringsreglerna efterlevs eller sprider kunskap och påverkar attityder så jobbar vi för att göra Göteborg till en bättre stad att leva i.

Vi ska erbjuda effektiva, säkra och hållbara resor och samtidigt ge plats för människor och handel i en växande framtidsstad – en stad med liv & rörelse. På denna sida berättar Göteborgs Stad Trafikkontoret varför detta är viktigt och hur vi tillsammans i staden kan nå våra mål.

Syftet är att ge plats åt oss människor som lever, bor och verkar här genom att skapa en god livsmiljö. Det ska vara smidigt, enkelt och snabbt att ta sig till och från arbetet men utan en stor påverkan på miljön i staden, och naturligtvis med bibehållen trafiksäkerhet.

Vi hoppas att du ska finna inspiration här för att börja fundera över hur du reser i staden.

Kontakt

Vill du veta mer?

Ring Göteborgs Stads kontaktcenter på 031-365 00 00.

Back To Top