skip to Main Content
P Park

Tre miniparker får plats i sex p-rutor i sommar

Under sommarsäsongen 2017 (from juni till oktober) vill Göteborgs Stad uppmärksamma 2021-temat Grön & skön stad genom att placera ut tre miniparker i centrala Göteborg. Parkerna placeras i parkeringsytor (två p-platser per park) och ingår i ett pilotprojekt där staden vill pröva om ökade stadsmiljökvaliteter för gång och vistelse i stadsrummet kan uppnås genom andra sätt att nyttja traditionella bilmiljöer. Parkerna får bänkar eller andra sittmöbler, planteringar och får användas av vem som helst.

Gator för P-parker
P-parkerna placeras på Södra Larmgatan (norra sidan, mellan Magasinsgatan och Västra Hamngatan), Östra Hamngatan (västra sidan, mellan Kyrkogatan och Kungsgatan) och Teatergatan (östra sidan, mellan Kristinelundsgatan och Engelbrektsgatan).

Parkeringsplatser för P-parker
Trafiknämndens beslut att placera ut miniparker stöder sig på Göteborgs Stads ”Trafikstrategi för en nära storstad” och stadens parkeringspolicy som båda beskriver hur attraktiva ytor kan göras om från p-platser till ytor där människor istället kan vistas.

Uppföljning
Testet kommer att följas upp med en utvärdering av hur boende, besökare och verksamma på gatorna upplever parkerna. En del av utvärderingen görs innan parkerna är på plats för att kunna mäta eventuell förändring av synen på platsen och gatan.

Byggnation och plantering
Parkerna byggs av Park- och naturs arbetsmarknadslag på Holmen. Planteringarna görs av ett team som går en yrkesförberedande utbildning i trädgårdsanläggning. Parkernas design är gjord av The Foodprint Lab, landskapsarkitekter specialiserade på odling och matsystem.

Back To Top
Sök