skip to Main Content
Parklet3

Parklets på försök i Göteborg

Vet du vad en parklet är? Ja, kanske om du har rest till andra sidan Atlanten under de senaste åren. Den första parkleten installerades i San Fransisco år 2010 och sedan dess har fenomenet spridit sig i både Nord- och Sydamerika.

En parklet är en sorts minipark, vanligtvis tillfällig, som anläggs i parkeringsrutor. Tanken är att omvandla trafikrummet till vistelserum för förbipasserande, med grönska, sittplatser och kanske konst eller en enklare servering.

parklet1  parklet2  parklet4  parklet5

I april i år togs ett beslut i trafiknämnden att inrätta tre eller fyra parklets på försök i centrala Göteborg. En landskapsarkitekt skissar just nu på hur de ska se ut – önskemålet är att de ska knyta an till årets 2021-tema, Grönt och skönt, med inriktning mot stadsodling.

 

Back To Top
Sök