skip to Main Content
Politiskt Stöd För Linbana

Politiskt stöd för linbana

Linebaneplanerna i Göteborg blir allt mer konkreta. I går, på onsdagen, fick politikerna i Trafiknämnden chansen att säga sitt. Resultatet blev ett rungande JA!

– Det här var den första viktiga instansen i det stora linbanebeslutet. Jag tror, att när man i framtiden frågar när det egentligen bestämdes att Göteborg skulle få en linbana, då kommer svaret att bli den 15 juni 2016, säger en glad och lättad huvudprojektledare för stomlinbanor på trafikkontoret, Per Bergström Jonsson.

Gårdagens beslut innebär ett tydligt och betydelsefullt mandat för projektgruppens fortsatta arbete. Hittills har utredning och planering kostat ungefär 2,5 miljoner kronor. Nu börjar en ny, mer kostsam fas. Medlen finns redan avsatta, men för att säkerställa att skattebetalarnas pengar inte slösas bort är det ändå viktigt med politisk enighet.

Nästa milstolpe blir ett beslut i Kommunstyrelsen, som väntas senare i år.

– För projektgruppens del är nästa steg att börja ta fram detaljplanen för Hisingssidan. Trafiknämnden fastslog att de fyra stationerna ska ligga på Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen, samt på Järntorget på fastlandssidan. Nu gäller det att bestämma linbanans sträckning och exakt var stationerna ska byggas, bland annat med hänsyn till boende och verksamheter i området, säger Per Bergström Jonsson.

Läs mer om beslutet i Trafiknämnden här.

Back To Top