skip to Main Content
Positivt Beslut I Kommunstyrelsen Om Linbana

Positivt beslut i Kommunstyrelsen om linbana

Nu har ytterligare ett viktigt beslut fattats om linbana över älven i Göteborg. Tolv ledamöter röstade för, en röstade mot (sd).
Nästa instans som ska fatta beslut i frågan är Kommunfullmäktige.

Så här skriver Kommunstyrelsen:

Planeringsinriktning för linbana över älven, dnr 0468/16
Göteborgs Stad planerar att bygga en stomlinbana mellan Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen. Enligt förslaget ska den öppnas för trafik lagom till 400-årsjubileet 2021. Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften och tornen beräknas bli 60-90 meter höga. Hastigheten blir cirka 20-25 kilometer per timme  och linbanan ska minst klara styv kuling. Kapaciteten är cirka 2 000 resenärer per riktning och timme. Turtätheten ska vara hög, minst en gondol per minut. Tillgängligheten ska vara god för alla och även cyklister ska kunna använda linbanan. Enligt förslaget ska linbanan vara en del av kollektivtrafiken och omfattas av Västtrafiks biljettsystem. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen behöver komma överens om hur kostnader och ansvar ska fördelas för driften.

Kostnaden för att bygga linbanan beräknas till 1,1 miljarder i 2015 års priser. Diskussion om finansiering förs med EU, staten och regionen.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

Yttrande: L, M och KD
Yrkande: SD

Back To Top