skip to Main Content
Rekord För Cyklandet I Göteborg – Igen

Rekord för cyklandet i Göteborg – igen

Nya mätningar visar återigen på stadiga ökningar i cykeltrafiken i Göteborg. Cyklingen har i år ökat med nära 30 procent under kvartal två jämfört med samma period 2013.

– Det är fantastiska siffror. Nu måste vi tillsammans visa att vi klarar av den ökade belastningen på trafiken i innerstaden som detta kan innebära. Förutom bra infrastruktur blir hänsyn gentemot varandra till exempel extra viktigt, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret.

På Redbergsvägen i Göteborg har cyklandet ökat, kvartal två 2014, med 50 procent jämfört med 2013. Här har man gått från 2 500 passager under ett vardagsdygn till 3 700 passager per dygn under andra kvartalet i år. Skeppsbron hade flest passager med nära 6 000 per dygn. Även Ullevigatan och Nya Allén kan visa höga siffror; 4 300 passagerare per dygn. Siffrorna är baserade på trafikkontorets mätstationer runtom i staden, och har jämförts med motsvarande mätning under det andra kvartalet förra året. Ökningen från tidigare år var då totalt något över 20 procent.

För att möta den ökade cyklingen arbetar vi kontinuerligt med åtgärder för att underlätta för cyklister. Bättre cykelvägar, förhandsanmälan för cyklister och cykelfartsgator är ett axplock av vad vi har gjort och fortsätter jobba med under 2014.
Förslaget till ny Cykelplan har som mål att tredubbla antalet cykelresor till 2025 och vi är på väg i rätt riktning.

– Cykelplanen visar hur vi ska möta det ökade behovet, säger Malin Månsson, cykelplanerare på Göteborgs Stad Trafikkontoret.

För mer information, kontakta:
Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret, 031-368 26 64
Malin Månsson, cykelplanerare, Göteborgs Stad Trafikkontoret, 031-368 26 07

Förmedling av kontakter:
Lena Johansson, kommunikationschef Göteborgs Stad Trafikkontoret 0703-43 12 55

Back To Top