skip to Main Content
Så Utvecklas Göteborgarnas Resande

Så utvecklas göteborgarnas resande

Mellan 2012 och 2013 skedde historiska förändringar i resandet i Göteborg. Antalet resor med cykel och kollektivtrafik ökade medan antalet resor med bil minskade. Under denna tidsperiod infördes trängselskatten. Samtidigt utökades kollektivtrafiken och flera andra infrastrukturella åtgärder genomfördes.

Åren efter 2013 har förändringarna inte varit lika stora. Under 2015 minskade cykeltrafiken med 3 procent medan kollektivtrafiken och biltrafiken ökade med 1,5 procent respektive 2,3 procent.

Jämfört med 2011 har antalet cykelresor ökat med 26 procent och kollektivtrafiken med 10 procent medan antalet resor med bil är oförändrat.

 

Läs hela rapporten Trafik och resandeutveckling 2015.

Back To Top