skip to Main Content
Cykla Säkert, Använd Hjälm

Cykla säkert, använd hjälm

Varje dag skadas nära tio cyklister i Sverige så svårt att de behöver läggas in på sjukhus minst ett dygn. De flesta av dessa skador sker utan att någon annan är inblandad, bara några få uppstår i samband med krockar med bilar eller andra trafikanter.

Orsaken till att man kör omkull på cykel är ofta halka på grund av is, löst grus eller löv. Men det kan också vara en sten på vägen, en grop i vägbanan eller något fel på cykeln som gör att man faller. En halkolycka kan hända vem som helst, när som helst. Därför är det viktigt att alltid använda hjälm när man cyklar. I samma ögonblick som ditt oskyddade huvud slår i marken är det för sent: du kan ha fått en hjärnskada som förändrar ditt liv för alltid. En hjälm minskar risken för en allvarlig skada vid en olycka med mer än hälften. Så kom ihåg hjälmen – för hjärnan kan inte gipsas!

Var en bra förebild
Om du använder hjälm är du också en bra förebild för dina och andras barn. För dem är det lag på att bära hjälm när de cyklar tills de fyller 15 år och det är svårt att förklara varför ditt huvud skulle vara mindre ömtåligt än deras.

Barn och ungdomar som inte använder hjälm kan stoppas av polisen, men inte bötfällas. Personer som fyllt 15 år kan däremot bötfällas om de skjutsar ett barn som inte har cykelhjälm.

På Transportstyrelsens webbplats finns mer information om lagen om cykelhjälm för alla cyklister under 15 år.
Lagen om cykelhjälm (Transportstyrelsens webbplats)

Back To Top