skip to Main Content
Säkrare Trafik Med TQ

Säkrare trafik med TQ

TQ står för trafikintelligens, att försöka se situationer ur andra trafikanters synvinklar och att medverka till en bättre stämning och mer samarbete ute på vägarna.

Än dröjer det innan byggtiderna är över. Trafiken leds om på många platser, ibland blir det trångt och i provisoriska korsningar kan farliga situationer lätt uppstå vid ouppmärksamhet. Det är mycket viktigt att bilisterna är vaksamma, men även cyklister måste ta det lugnt och vara försiktiga. Om alla visar hänsyn får vi en säkrare trafikmiljö för alla.

När det blir irriterat i trafiken handlar det ofta om dåligt samspel. Små saker som kan vara svåra att se när man är mitt inne i en trafiksituation. Besök Studio TQ, där samspelsexperterna Glenn Hysén och Torbjörn Nilsson analyserar trafiksituationer.

Fler tips för säkrare cykling i stadstrafik:

  1. Lyft handen till ett stopptecken när du stannar om det är många på cykelbanan.
  2. Ge tecken när du svänger.
  3. Stanna för busspassagerare vid hållplatser.
  4. Om du är snabbcyklande eller kör elcykel – ta hänsyn och skräm inte långsammare cyklister. Skaffa bra med utrymme innan du kör om, anpassa farten. Använd ringklockan.
  5. Idka filkörning, lämna plats åt snabbare cyklister i ytterfil.
  6. Träng dig inte vid övergångsställen och rödljus. Vänta på din tur.
  7. Planera din cykling och tänk framåt.
  8. Undvik att prata i mobilen eller att lyssna i hörlurar.
  9. Sök ögonkontakt med andra cyklister, bilister, bussförare och fotgängare.
  10. Bjud på ett leende. I trafiken underlättar ett gott humör 🙂
Back To Top