skip to Main Content
Satsningarna På Cykel Bär Frukt – Cyklingen ökar Igen

Satsningarna på cykel bär frukt – cyklingen ökar igen

Trenden med fortsatt ökad cykling håller i sig. Under helåret 2014 ökade cyklingen i centrala staden med 4 procent jämfört med året innan. Även utlånen av cyklar via Styr & Ställ ökar kraftigt. Hela 59 procent fler cyklar lånades ut jämfört med föregående år.

– Det är fantastiska siffror och visar att stadens målsättning, att öka det hållbara resandet, omsätts till verklighet. Det visar också att alla satsningar som gjorts för att främja cyklingen de senaste åren har gett resultat, säger Malin Månsson, cykelplanerare, Göteborgs Stad trafikkontoret.

Ökningen har varit konstant under många år. Under 2013 ökade cyklingen med 22 procent jämfört med 2012. Stadens mål är att tredubbla cyklingen till 2025 utifrån 2011 års cykelsiffror. Sedan 2011 har cyklingen redan ökat med 29 procent.

Även cykelutlånen via Styr & Ställ har ökat stadigt sedan starten 2010. Förlängningen av säsongen med en månad (mars-december) samt att priset på säsongskort för Styr & Ställ har sänkts från 125 kronor till 75 kronor i månaden, kan ha påverkat ökningen under 2014. Totalt såldes 28 000 abonnemang och gjordes 668 000 cykelresor under året.

Sammantaget är trenden tydlig – antalet cykelresor med Styr & Ställ ökar snabbare än antalet användare, vilket betyder att de som nyttjar systemet gör det allt oftare. Sedan starten 2010 har totalt 1,5 miljoner utlån gjorts.

– Nu fortsätter vi att förbättra förutsättningarna för de som väljer Styr & Ställ under 2015, bland annat genom att utöka befintliga stationer som är hårt belastade i nuläget. Vi kommer även att vara med i ett litet testprojekt med solcellsladdade elcyklar på sträckan centralstationen/Lindholmen, säger Sara Boije af Gennäs.


För mer information, kontakta:

Malin Månsson, cykelplanerare, trafikkontoret, 031-368 26 07
Sara Boije af Gennäs, projektledare cykel, trafikkontoret, 031-368 26 84

Förmedling av kontakter:
Eva Eriksson, marknadskoordinator, trafikkontoret, 031-368 26 64

Back To Top