skip to Main Content
Effektiva, Hållbara Transportlösningar

Effektiva, hållbara transportlösningar

SMARTSET utvecklar, i samverkan mellan olika aktörer, marknadsanpassade affärsmodeller för nya citylogistiklösningar, i syfte att skapa ekonomiskt hållbara koncept med hög acceptans.

SMARTSET slutrapport visar på effektiva, hållbara transportlösningar

Projektet SMARTSET ger exempel på god praxis som kan hjälpa städer, regioner och länder att bidra till EU:s ”20-20-20”-mål om minskade koldioxidutsläpp och förbättrad energieffektivitet. Aktiviteterna och de positiva effekterna förväntas fortgå långt efter det att projektet avslutats.

Läs hela slutrapporten:

SMARTSET slutrapport

Back To Top