skip to Main Content
Små Barn Får Lov Att Cykla På Trottoaren

Små barn får lov att cykla på trottoaren

Hur är det egentligen – är det alltid förbjudet att cykla på gångbanor och trottoarer?
Nej, inte alltid och inte för alla, är svaret sedan trafikförordningen nyligen ändrades.

Numera är det tillåtet för barn upp till åtta år att cykla på gångbanan – om cykelbana saknas. Barn som är äldre än åtta år och vuxna måste även fortsättningsvis cykla på vägen när cykelbana saknas.

Back To Top