skip to Main Content
Smartset Nyhetsbrev, April 2015

Smartset nyhetsbrev, april 2015

SMARTSET utvecklar, i samverkan mellan olika aktörer, marknadsanpassade affärsmodeller
för nya citylogistiklösningar, i syfte att skapa ekonomiskt hållbara koncept med
hög acceptans.

Förutsättningar för energieffektivare godstransporter i städerna

Smartset analyserar hur regler och stimulerande åtgärder kombineras på bästa sätt i en marknadsdriven affärsmodell, för att mikroterminaler ska användas i ökad omfattning i slutet av distributionskedjan.
Läs mer i nyhetsbrevet:

SMARTSET_e-update04_se

Back To Top