skip to Main Content
SMARTSET Nyhetsbrev, Oktober 2014

SMARTSET nyhetsbrev, oktober 2014

SMARTSET utvecklar, i samverkan mellan olika aktörer, marknadsanpassade affärsmodeller
för nya citylogistiklösningar, i syfte att skapa ekonomiskt hållbara koncept med
hög acceptans.

Nya hållbara och marknadsbaserade lösningar

Inom SMARTSET utvecklas logistik- och terminallösningar för stadsmiljöer, som är konkurrenskraftiga och självförsörjande efter projektets slut. Städerna i projektet har en sak gemensamt: behovet av en hållbar affärsmodell som är bred och skapar förutsättningar för att övervinna marknadsbarriärer.
Läs mer i nyhetsbrevet:

SMARTSET_e-update03_se

Back To Top