skip to Main Content
SMARTSET, PRESSINBJUDAN MARS 2016

SMARTSET, PRESSINBJUDAN MARS 2016

SMARTSET utvecklar, i samverkan mellan olika aktörer, marknadsanpassade affärsmodeller för nya citylogistiklösningar, i syfte att skapa ekonomiskt hållbara koncept med hög acceptans.

 

Dags för slutkonferens för det europeiska projektet SMARTSET
Göteborgs unika arbetssätt för hållbara transporter sprids vidare

Medias representanter är välkomna att bevaka slutkonferensen för EU-projektet SMARTSET på Lindholmen Conference Centre den 8 mars. Projektet syftar till att verka för hållbara transportmodeller i stadsmiljö. Under konferensen lyfts Göteborgs arbetssätt och trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) inledningstalar.

Läs mer i nyhetsbrevet pressinbjudan.

smartset4

Smartsets nyhetsbrev finns att läsa under fliken Hållbara transporter.

Back To Top