skip to Main Content
SMARTSET Slutkonferens En Succé

SMARTSET slutkonferens en succé

EU-projektet SMARTSET syftar till att göra samlastningslösningar för gods i städer mer attraktiva, minska energiförbrukning för godstransporter och underlätta EU:s 2020-strategi. Nyligen hölls projektets slutkonferens i Göteborg. Stadens arbetssätt lyftes fram och trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) inledningstalade.

Sedan maj 2013 har åtta SMARTSET-städer arbetat mot samma mål: Att främja effektiva lösningar som leder till färre transportkilometer och mer hållbara ekonomiska modeller.

Titeln på SMARTSETs slutkonferens var Urban Freight Transport: Looking back – Looking forward. Konferensen, som ägde rum den 8 mars, gästades av representanter för EU-kommissionen samt akademin, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och flera universitet i Europa, samt olika städer. Mer än 60 deltagare från nio  länder var på plats i Götbeorg för att lära sig mer om resultaten från SMARTSET-projektet.

Läs mer här

smartset4

Back To Top