skip to Main Content

Spännande utveckling i Gamlestaden

Under de närmaste åren kommer Gamlestaden att genomgå en fantastik utveckling. Fram till 2030 växer det fram många nya kvarter med bostäder, handel och kontor. Det mesta på mark som i dag är trafikytor eller uttjänta industrilokaler. Tanken är behålla områdets särskilda karaktär, så att det blir mer av det som är bra med Gamlestaden.

En orsak till Gamlestadens enorma utvecklingspotential är dess läge som nav för hela nordöstra Göteborg. Med spårvagn är det bara 5-6 minuters resa till centrala Göteborg. Dagens stora och fula lösning för fordonstrafik görs om i grunden. Viadukten över Gamestads torg rivs, en tunnel anläggs som leder undan genomfartstrafiken och det blir flera nya broar över Säveån, bland annat en länk direkt till Munkebäck.

Resecentrum och bryggliv vid Gamlestadens torg

I den första etapp som redan är igång kommer området kring Gamlestads torg att få ny bebyggelse och infrastruktur. Här byggs ett resecentrum som med sin högresta arkitektur blir en port till hela nordöstra Göteborg. Torget blir en viktig knutpunkt för spårvagnar, buss och tåg. Snart börjar de också första bostäderna att byggas och Gamlestadens Brygga anläggs. Det kommer att bli ett livligt område precis vid vattnet. På andra sidan ån ligger Gamlestadens fabriker där det i ett senare skede byggs nya bostäder och verksamhetslokaler.

Kulan byter industri mot handel

Kulan, SKF:s gamla fabrikslokaler, kommer också att genomgår en spännande förändring. Här blir det en galleria av ungefär samma storlek som Allum. Centralt skapas en glasentré från Artillerigatan som ersätter den byggnad med plåtfasad som finns där i dag. Längs Säveån blir det nya bostäder och de befintliga byggnaderna rustas upp och får nytt liv. På andra sidan Artillerigatan nära Bunkeberget startar snart bygget av kvarteret Makrillen.

Kviberg med aktivitet och natur

Samtidigt fortsätter Kviberg att växa med nya bostäder och aktivitetslokaler. Gamlestaden och Kviberg kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Det ena området står för storstadskänsla och rörelse, det andra för ett liv nära aktiviteter och natur. På lite länge sikt, i mitten av 20-talet bebyggs Slakthusområdet. Vid det laget har Gamlestaden blivit dubbelt så stort som i dag. Nu börjar den spännande resan dit!

Back To Top