skip to Main Content
Staden Inleder Samarbetsprojekt Med Elcyklar

Staden inleder samarbetsprojekt med elcyklar

Den som vill testa den uppseglande trenden med elcykel får chansen under året. Trafikkontoret är med och genomför ett pilotprojekt med 16 elcyklar i drift. Projektet är en av många satsningar i trafiken under 2015 och görs tillsammans med företagen OffCourse och Move About. Till övriga insatser hör bland annat ett cykelparkeringstorn och en fortsatt nybyggnation och kvalitetshöjning av stadens cykelbanor.

– Elcykelprojektet är mycket spännande och ett led i att hitta ytterligare hållbara sätt att ta sig fram i Göteborgstrafiken. Internationellt börjar elcyklar bli riktigt populära, och vi vill ligga i framkant även i Göteborg, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Cyklarnas energibehov kommer tas från solenergi via solpaneler vid Lindholmen Science Park. Det är också här och vid Centralstationen som cyklarna kommer att stå. OffCourse and Move About ombesörjer bland annat uppställningen av cyklarna.
Samtidigt fortsätter staden att bygga fler Styr & Ställ-stationer runt om i staden. Konceptet har bara ökat i popularitet under åren och nya stationer kommer bland annat byggas runt området kring Masthugget i centrala Göteborg.

I takt med att fler och fler göteborgare tar cykeln, gör man även ett flertal specifika cykelsatsningar. Ett cykelparkeringstorn med plats för 150 cyklar kommer att byggas på Drottningtorget och även fler vanliga cykelparkeringar planeras. Nybyggnationer och underhåll av och cykelbanor fortsätter också, som ett led i att höja trafiksäkerheten för stadens cyklister.

Dessutom har utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats just öppnat för året. Utmärkelsen uppmuntrar arbetsplatser att göra det lätt för medarbetarna att ta cykeln till jobbet och är en del trafikkontorets arbete att göra Göteborg till en riktigt bra cykelstad. Det är tredje året i rad som Cykelvänlig arbetsplats anordnas.

Satsningar 2015:
• Nya Styr & Ställ-stationer byggs under året. Planerade är bland annat stationer vid Chalmers södra, Masthuggstorget, Värmlandsgatan–Tredje Långgatan och Värmlandsgatan/Masthamnsgatan.
• Ett samarbete med fastighetsägarna och Älvstranden Utveckling i Kvillebäcken på Hisingen gör att de boende får tillgång till sex ellastcyklar.
• Pilotprojekt med elcykelpool kommer att genomföras tillsammans med OffCourse och Move About. Poolen kommer att ha uppställningsplatser vid Centralstationen och Lindholmen Science Park, och innehålla 16 cyklar med eldrift. Cyklarnas energibehov kommer att tillgodoses med solenergi via solpaneler på uppställningsplatsen vid Lindholmen Science Park.
• Fler cykelparkeringar kommer att byggas i centrala staden och vid kollektivtrafikplatser.
• Ett cykelparkeringstorn, med ca 150 platser, bygg vid Drottningtorget.
• Västra- och norra Hisingen får ny cykelvägvisning vilket medför att Göteborg kommer ha ett heltäckande cykelvägvisningssystem.
Byggnation/ombyggnation av cykelbanor respektive gång- och cykelbanor:
• Medfinansiering av Trafikverkets bygge av gång- och cykelbanor på Tuvevägen på delen Norrleden–Kongahällavägen, Ellesbovägen delen Kärra–Stora Mysternavägen och Gråbovägen delen Gunnilse–Björsared.
• Ny gång- och cykelbana längs Gibraltargatan mellan infart till Fysiken (hållplats Mossen) och Dr Forselius backe.
• Olskroken. Pendlingscykelnät byggs utmed Martin Anderssons Gata/E20 och knyts ihop med Redbergsvägen.
• Redbergsvägen, delen Danska Vägen–Kobbarnas väg, pendlingscykelnät byggs ut med enkel/dubbelriktade cykelbanor och cykelfartsgator.
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs på flera platser på befintliga cykelbanor.
Cykelbanebelysning:
• Fortsatt test och utvärdering av belysningsnivåer och framtidens armaturer på cykelbanan från Marklandsgatan 59 längs Dag Hammarsköldsledens västra sida mot Hovås.
• Ny cykelbanebelysning planeras från Agnesbergsmotet längs väg 45 in mot centrum.
Läs mer i trafikkontorets handlingsplan för cykel 2015 på hemsidan www.goteborg.se/trafikkontoret.

För mer information, kontakta:
Eva Eriksson, marknadskoordinator, trafikkontoret 031-368 26 64
Sara Boije af Gennäs, Styr&Ställ, trafikkontoret 031-368 26 84

Förmedling av kontakter:
Lena Johansson, kommunikationschef, trafikkontoret 0703-43 12 55

Back To Top