skip to Main Content
Stadsleveransen Vann ännu Ett Nationellt Pris

Stadsleveransen vann ännu ett nationellt pris

– Det känns fantastiskt att vårt system för miljöanpassade godstransporter innanför Vallgraven nu prisas en andra gång, säger Magnus Jäderberg, verksamhetsstrateg på trafikkontoret Göteborgs Stad.

När det svenska priset Quality innovation Award 2017 delades ut i Stockholm belönades trafikkontoret i Göteborg med årets pris i kategorin Innovationer inom offentlig sektor och ideella organisationer.

Första gången Stadsleveransen prisades nationellt var när Göteborg 2015 utsågs till Årets logistikkommun i Sverige.

– Att vi nu vinner och uppmärksammas igen, känns samtidigt ganska naturligt, eftersom Stadsleveransen redan har hunnit vara i verklig drift i fem år, alltså inte bara i projektform. Och nu har vi cirka hälften av alla butiker och kontor innanför Vallgraven som våra kunder, säger Magnus Jäderberg som tillsammans med trafikkontorets utvecklingschef Malin Andersson tog emot priset på en gala arrangerad av SIQ, Swedish Institute for Quality – Institutet för kvalitetsutveckling.

SIQ är ett samarbete mellan statliga Tillväxtverket och ett hundratal privata företag och organisationer inom offentlig sektor.

Magnus Jäderberg (i mitten) och Malin Andersson tillsammans med prisutdelaren Karl Schultz på galan i Stockholm.

Stadsleveransen i Göteborgs city går, förenklat uttryckt, ut på att ersätta stora, oftast dieseldrivna lastbilar, som inte sällan kör omkring bara halvfulla, med små elfordon och elcyklar. Dessa hämtar och lämnar gods på gatorna innanför Vallgraven– ofta små och trånga gator – utan bullrande motorljud och hälso- och miljöfarliga utsläpp. I andra änden av systemet hämtar och lämnar elfordonen godset på en särskild terminal i Gullbergsvass, där större lastbil i sin tur hämtar och lämnar.

Hållbarhetsfrågorna är viktiga
– Priset visar att hållbarhetsfrågorna är viktiga i stadsutvecklingsarbetet och att gränsöverskridande samverkan mellan offentliga myndigheter och privata aktörer är en framgångsfaktor, säger Magnus Jäderberg och fortsätter:

– Priset är också ett tydligt bevis på att vi gör bra saker i Göteborg. Dessa små eldrivna distributionsfordon som kör omkring på gågatorna runt Domkyrkoplan gynnar medborgarna på ett väldigt positivt sätt genom lägre emissioner, minskat trafikbuller, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet. Detta tillsammans skapar en attraktiv stadskärna att vistas i.

Han vill i sammanhanget påminna om att det finns ett liknande system för godstransporter på Hisingen:

– Lindholmsleveransen servar kontor, butiker och andra verksamheter där på samma sätt som Stadsleveransen i city men hämtar även avfall på Lindholmen.

Läs mer om Lindholmsleveransen här.

”Visar vägen till en mer hållbar samhällsutveckling”
Så här skriver domarkommittén bakom priset om Stadsleveransen:

”Innovationen visar på möjligheterna att skapa ett ökat värde för både kunden och miljön. Den visar vägen till en mer hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt. /-/Givet den urbana utvecklingen i alla delar av världen utgör Stadsleveransen ett gott exempel på hur framtida hållbara transportlösningar kan komma att se ut i stadsmiljön.”

Malin Andersson, utvecklingschef på trafikkontoret Göteborgs Stad är också nöjd:

– Stadsleveransen kom till genom en lång period av tester ute i verkligheten där aktörerna förfinade fordonen men också servicen, policys och regelverk för att få affärsmodellen på plats. Vi ser fram emot fler samarbeten av detta slag, som kan göra stadens trafik smartare.

Priset Quality innovation Award delas ut sedan 2011 av SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling som är ett samarbete mellan statliga Tillväxtverket och ett hundratal privata företag och organisationer inom offentlig sektor.

Mer att läsa finns här om Stadsleveransen respektive Quality Innovation Award 2017.

Smarta leveranser

Quality Innovation Award

Back To Top