skip to Main Content
Här Planeras Stationen Vid Järntorget

Här planeras stationen vid Järntorget

Under sommaren visas detaljplanen för Masthugget – Järnvågsgatan. I denna plan ingår läget för en linbanestation vid Järntorget.

Västtrafik har även i samarbete med Sweco tagit fram visionsbilden ovan, för att visa hur en framtida linbanestation skulle kunna se ut.

Den nya stationen planeras att inrymmas i en byggnad väster om Folkets Hus vid Järntorget. Vill du ta del av illustrationsritningarna som visar läget, så finns de att se på Köpmansgatan 20 i Göteborg samt på goteborg.se/linbana.

Från den 5 juli till den 24 augusti visas planen, som nu befinner sig i granskningsskede. Väljer du att besöka utställningen på Köpmansgatan, så kan du även passa på att se den stora modellen över stadens många planerade byggnationer, däribland linbanan.

Back To Top
Close search
Sök