skip to Main Content
Här Planeras Stationen Vid Järntorget

Här planeras stationen vid Järntorget

Under sommaren visas detaljplanen för Masthugget – Järnvågsgatan. I denna plan ingår läget för en linbanestation vid Järntorget.

Västtrafik har även i samarbete med Sweco tagit fram visionsbilden ovan, för att visa hur en framtida linbanestation skulle kunna se ut.

Den nya stationen planeras att inrymmas i en byggnad väster om Folkets Hus vid Järntorget. Vill du ta del av illustrationsritningarna som visar läget, så finns de att se på Köpmansgatan 20 i Göteborg samt på goteborg.se/linbana.

Från den 5 juli till den 24 augusti visas planen, som nu befinner sig i granskningsskede. Väljer du att besöka utställningen på Köpmansgatan, så kan du även passa på att se den stora modellen över stadens många planerade byggnationer, däribland linbanan.

Back To Top
Sök