skip to Main Content
Stationer Och Torn Börjar Ta Form

Stationer och torn börjar ta form

Under hösten pågår flera spännande aktiviteter inom linbaneprojektet. Utformningen av stationer och torn kommer att visas för första gången. Till årsskiftet ska även den stora upphandlingen av tekniken vara på plats samtidigt som lägen för stationerna och linbanetornen håller på att fastställas.

En av de riktigt spännande aktiviteterna under hösten är att de tävlande i den Arkitekttävling som pågår kommer att ställa ut sina förslag. De fem team som har gått vidare i tävlingen (som alla är topphemliga) kommer att visa sina skisser på flera platser under november, bland annat på Lindholmen och Järntorget. Det är nu vi äntligen kan få en idé om hur framtidens skyline i Göteborg kan komma att se ut.

Det kommer dock att dröja tills i februari 2018 innan det vinnande förslaget utses. Då kan politikerna i trafiknämnden slutligen fastställa vilket det vinnande teamet blir, baserat på utlåtandet från en expertjury.

Innan årsskiftet planeras den stora teknikupphandlingen vara avslutad. Då ska det vara klart vem som kommer att vara rådgivande part i det fortsatta arbetet med genomförandestudien. Detta entreprenörsteam har sedan option på att faktiskt bygga linbanan om politikerna i kommunstyrelsen beslutar att det ska göras. Beslut är att vänta under 2019.

Samtidigt pågår ett intensivt arbete med tre detaljplaner för stationerna på Lindholmen, Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen. Dessa planer kommer att visas på samråd i april 2018. Planen som inkluderar stationen vid Järntorget har dock kommit längre och väntas kunna antas innan jul.

Linbaneprojektet leds från Göteborgs Stads trafikkontor och har en gemensam styrgrupp med representanter från Västtrafik och Älvstranden Utveckling AB. Arbete pågår också kring finansiering av projektet, vilket hittills fått statlig finansiering (Sverigeförhandlingen) upptill finansieringen från Göteborgs Stad och Västragötalandsregionen (VGR). Nu arbetar man med EU-ansökningar samt för att få ytterligare statligt stöd.

Back To Top