skip to Main Content
Stora Möjligheter Med Nytt Lånecykelsystem

Stora möjligheter med nytt lånecykelsystem

PRESSMEDDELANDE: Trafikkontoret har nu påbörjat förberedelserna för att göra en upphandling av ett nytt lånecykelsystem. En omvärldsstudie visar att marknaden har utvecklats kraftigt under de senaste åren, vilket innebär stora möjligheter för framtidens system med lånecyklar i Göteborg.

Dagens avtal om Styr & Ställ går ut den 28 februari 2020. För att kunna fortsätta att erbjuda lånecyklar till stadens invånare och besökare även i framtiden fick trafikkontoret i juni ett uppdrag att förbereda för upphandling av ett nytt lånecykelsystem.

– Vi utgår från målsättningen att vi ska ha det bästa systemet i Göteborg. Det är en väldigt spännande marknad, så det finns alla möjligheter för oss att lyckas med det, säger Anastazia Kronberg, projektledare på trafikkontoret.

Som ett första steg för att uppnå det har trafikkontoret gjort en omvärldsstudie och tittat närmare på hur lånecykelsystem ser ut i andra städer runt om i världen, bland annat i Barcelona, Rennes, Köpenhamn och Washington.

– Trenderna är flexibla system med smarta cyklar och passiva stationer, interaktion med smarta telefoner, integrering med kollektivtrafiken och el-assisterade cyklar. Både cyklarna och systemen blir allt smartare, säger Anastazia Kronberg.

Mycket har hänt på marknaden

Under hösten har trafikkontoret startat en referensgrupp för att ge berörda förvaltningar, bolag och organisationer möjlighet att påverka innehållet i det framtida lånecykelsystemet.

– Vi har också träffat ett antal leverantörer av lånecykelsystem för att ta del av deras erfarenhet, kompetens och leveransförmåga, så att vi kan ställa rimliga krav i upphandlingen, säger Anastazia Kronberg.

Sedan Styr & Ställ infördes har lånecykelmarknaden utvecklats kraftigt. Det nuvarande systemet i Göteborg hör till tredje generationens lånecykelsystem där den smarta tekniken sitter i stationerna.

– Det innebär att flexibiliteten blir begränsad eftersom cykeln måste hämtas och lämnas på en fysisk station, säger Anastazia Kronberg.

Enligt planen ska trafiknämnden under 2017 informeras och fatta beslut om en rad strategiska ställningstaganden.

– När det till exempel gäller finansieringen finns det flera olika möjligheter. Andra städer med lånecykelsystem har bland annat löst finansieringen genom reklam, sponsring, användaravgifter, skattemedel och kombinationer av dessa, säger Anastazia Kronberg.

 

För mer information om det framtida lånecykelsystemet, kontakta:
Anastazia Kronberg, projektledare, trafikkontoret i Göteborgs Stad: 031-368 23 76.

För mer information angående befintligt system, kontakta:
Ma-Lou Wihlborg, avdelningschef, trafikkontoret i Göteborgs Stad: 031-368 25 20.

Förmedling av kontakter:
Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret i Göteborgs Stad: 031-368 23 09 eller 0703-70 72 09.

Back To Top