skip to Main Content
Stort Engagemang Kring Framtidens Kollektivtrafik

Stort engagemang kring framtidens kollektivtrafik

Fler än 6 000 deltagare i en webbenkät, totalt 300 deltagare i fokusgrupper och närmare 1 000 personer som passade på att besöka utställningen på staden. Samtidigt uppmärksammade 67 procent av göteborgarna reklamen för kampanjen. Det är facit när medborgardialogen Next Stop 2035 summeras.

Resultatet av medborgardialogen är en viktig pusselbit när Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals Stad och Partille kommun nu fortsätter arbetet med att utforma ett förslag på hur framtidens kollektivtrafik ska se ut i den sammanbyggda tätorten Göteborg.

– Vi har fått in värdefulla synpunkter, säger Sofia Hellberg, strategisk trafikplanerare på Göteborgs stad.

– Det deltagarna är mest eniga om är behovet av tvärförbindelser i de yttre delarna av stadsnätet, så att man slipper in till centrum och vända. Det gäller bland annat Mölndal-Frölunda som många nämner.

Färre byten ett önskemål

En annan sak som förenar är en tveksamhet inför att ha för många byten under en resa. Deltagarna är också positiva till nya trafikeringskoncept i form av till exempel nya snabbussar (så kallad BRT eller Bus Rapid Transfer) och högbana.

– Det är intressant att notera att det inte är så stora skillnader mellan olika områden i staden. Åsikterna är i huvudsak de samma oavsett om du bor i Askim eller Angered, i Majorna eller i Mölndal, säger Jörn Engström, utredningsledare på Västra Götalandsregionen.

De skillnader som kan noteras är att äldre människor tenderar att värdesätta närhet till hållplats, att män prioriterar att komma fram snabbt samt att kvinnor föredrar sådant som förenklar resan. Män är också något mer positiva till det som uppfattas som helt nya trafikslag.

Beslut hösten 2016

Jörn Engström betonar att mycket av det som framkommer är sådant som redan finns med i planerna som tjänstemännen skissat på. Bland annat att avlasta Brunnsparken, att man vill kunna välja mellan snabbare linjer med få stopp och linjer där det är närmare mellan hållplatsen, att vi ska ha både spårvagnar och bussar etc.

– Nu ska vi som sagt ta med oss resultaten av dialogen in i vårt förslag. Sedan blir det en fråga för politikerna att prioritera mellan olika mål och besluta om resurser. Ett beslut om målbilden för kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille väntas under hösten 2016, avslutar Sofia Hellberg.

Mer om arbetet och medborgardialogen:

Nextstop2035.se

 

Presskontakt:

Västra Götalandsregionen
Tomas Zeljko
Telefon: 010-441 21 84
tomas.zeljko@vgregion.se

Göteborgs Stad
Eva Eriksson
Telefon: 031-368 26 64
eva.eriksson@trafikkontoret.goteborg.se

Mölndals stad
Daniel Eckardt
Telefon 0703741542
daniel.eckhardt@molndal.se

Partille kommun
Marie Gumabon
Telefon 031-792 13 16
marie.gumabon@partille.se

 

 

Back To Top