skip to Main Content
Styr&Ställ Fortsätter Att Utvecklas

Styr&Ställ fortsätter att utvecklas

Cyklandet än viktigare nu när staden kommer genomgå en stor omvandling

Under 2015 har fyra nya Styr & Ställ-stationer tillkommit. Tre i Masthugget – Första Långgatan/Värmlandsgatan och Tredje Långgatan/Värmlandsgatan med vardera 25 cykelställ samt Masthuggstorget med 40 cykelställ. Den fjärde nya stationen finns på Östra Hamngatan och har 27 cykelställ.

Tre stationer är flyttade och/eller utökade; Styr & Ställ-stationerna på Esperantoplatsen och Chalmersplatsen är åter igång. Esperantoplatsen har fått 7 nya cykelställ, från 20 till 27 och Chalmersplatsen har fått 10 nya, från 30 till 40 samt Styr & Ställ-stationen vid Korsvägen/Södra vägen som nu är utökad till 32 cykelparkeringar, från tidigare 20.

Back To Top