skip to Main Content
Sveriges Andra Nationella Cykelled är Klar

Sveriges andra nationella cykelled är klar

Den 37 mil långa Kattegattleden, från Göteborg i norr till Helsingborg i söder, var Sveriges första nationella cykelled.

Nu är nummer två klar för invigning: Sydostleden, som erbjuder 27 mil naturskön cykling genom de småländska skogarna och vidare ut på Österlen, från Växjö till Simrishamn.

Sydostleden består av 75 procent cykelbanor och i övrigt mindre vägar, som håller Trafikverkets säkerhetsmått för godkända nationella cykelleder.

Näst på tur, efter det att Sydostleden invigs, blir sannolikt en turistcykelled på Öland, och flera andra planeras.

Back To Top