skip to Main Content
Ta En Titt På Framtidens Transporter

Ta en titt på framtidens transporter

Göteborgs stad trafikkontoret samarbetar med Universeum i projektet ”Framtida transporter”, där bland annat Göteborgsungdomar får tävla med sina visioner och idéer om hur hållbara transporter kan se ut i framtiden. De många bidragen var både uppfinningsrika, smarta och inspirerande. Se ungdomarnas bidrag här.

”Framtida transporter ”syftar till att utveckla skolelevers insikter och intresse för teknikens roll i det dagliga livet. Ungdomar i årskurs 7 och 8 har bjudits in att skapa hållbara transportlösningar, med arbetsmetoden Unga spekulerar.

Back To Top