skip to Main Content
Gör TQ-testet

Gör TQ-testet

  • TQ

Vilken trafiktyp är du?


1. Brukar du visa för andra trafikanter vad som är på gång genom att exempelvis använda blinkers när du kör bil, räcka ut handen när du cyklar eller titta upp från telefonen när du ändrar promenadriktning?

2. Du kommer körande i din bil. Plötsligt dyker en annan trafikant upp mitt framför dig så att du måste tvärnita. Hur reagerar du?

TG Fråga 3
3. Bilden illustrerar en vanlig trafiksituation. Tänk dig att du är killen i gröna byxor, och att du är på väg över gatan. Hur skulle du tänka?

4. Du går, cyklar eller kör genom stan och får ett sms. Vad gör du?

5. Brukar du planera framåt när du kör/cyklar/går och fundera över hur dina olika val kommer att påverka andra?

 

Back To Top