skip to Main Content

TQ – Trafikintelligens

Det är dålig stämning i göteborgstrafiken. Bilister, cyklister och fotgängare är rejält irriterade på varandra. En färsk undersökning visar att samtliga grupper tycker att de själva visar mer hänsyn är de får tillbaka. Att följa trafikreglerna är en del av lösningen. Men det behövs något annat också. Vi kan kalla det för TQ. Precis som med EQ handlar det om att lära sig se saker från andra hållet, att förstå hur andra tänker och ta med det in i olika trafiksituationer. Eftersom det är svårt att få andra människor att ändra sig, är det bäst att börja med sig själv. Prova att införa vänlighetsplikt, lämna föredöme så ofta du kan och glöm inte att avsluta med ett leende. Sen är vi på god väg.

Back To Top