skip to Main Content
Trafiken Leds Om Vid Centralen

Trafiken leds om vid Centralen

Nu stängs avfarten mellan E45 och Stadstjänaregatan/Norra Sjöfarten, inför bygget av grund till den nya Gullbergstunneln. I anslutning till detta rivs även Stadstjänarebron. Detta innebär att trafiken i området leds om.

I samband med bygget krävs tillgång till marken på båda sidorna av E45an. Trafikomläggningen påverkar både biltrafik och cykel- och gångtrafik.

Gångtrafikanter mellan Lilla Bommen/Gullbergsstrand och Centralstationen hänvisas till den svängda bron strax väster om Stadstjänarebron. Cyklister från väster eller söder hänvisas till ett cykelstråk runt Lilla Bommen. Cyklister från öster hänvisas till plankorsningen vid Falutorget.

Biltrafik  som kommer från E45 österifrån får svänga av vid Falutorget och ta sig via den nya, dubbelriktade lokalgatan till Centralstationen och vidare mot Nordstan. Trafik som kommer från E45 med målpunkt i Lilla Bommen  och Gullbergsstrand, hänvisas via Falutorget in på Gullbergs Strandgata.

Anslutningen mellan Lilla Bommen/Gullbergsstrand och Centralstationen som Stadstjänarebron i dag utgör ersätts av de svängda broar som finns strax väster om Stadstjänarebron, samt Norra och Södra Sjöfarten.

Omledningen pågår fram till sommaren 2019. Ju fler som väljer cykeln under den här tiden desto bättre.

Se karta över aktuella cykel- och gångvägar i Centralenområdet  här.

 

Back To Top