skip to Main Content
Trafikkontoret Gör Bokslut – Summerar Cykelåret Med Hjälp Av Kartmarkörer

Trafikkontoret gör bokslut – summerar cykelåret med hjälp av kartmarkörer

Cykelfartsgator och 500 nya cykelställ i landets längsta cykelnät. Bland mycket annat. Vi har nu summerat allt som gjorts för att underlätta för cyklandet under 2014. En del av åtgärderna visas som gigantiska kartmarkörer på stan.

– Det är mycket begärt av stadens cyklister att man ska notera allt som görs för att underlätta cyklandet. På det här lite lekfulla sättet vill vi därför berätta för stadens invånare vad vi gjorde, både för att uppmuntra cyklister och få fler att välja cykeln som transportmedel i framtiden, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Den som rör sig i staden under de närmaste veckorna kommer ha svårt att undvika de gigantiska kartmarkörerna inspirerade av de nålar man kan se i karttjänster online. Markören följs av en kort sammanfattning av vad som gjorts på just den platsen för att underlätta för cyklister under 2014.

– Det finns naturligtvis hela tiden något nytt att göra för att skapa ett bra klimat för Göteborgs cykelburna invånare. Men vi det är också viktigt att vi visar vad vi faktiskt har genomfört. Vi får hela tiden nya förslag från göteborgarna om vad vi kan förbättra. Vi kan vara stolta över att vi tillsammans gör Göteborg till en riktigt bra cykelstad, säger Eva Eriksson.

Kartmarkörerna kommer finnas utplacerade på tio ställen runtom i staden där trafikkontoret gjort en förändring till förmån för cyklingen under 2014. Man kan läsa om allt övrigt som gjorts för cyklister under året på www.goteborg.se och www.forlivochrorelse.se.

1. Östra Hamngatan – cykelfartsgata.
2. Berzeliigatan – separerad cykelbana.
3. Marklandsgatan – separerad och dubbelriktad gång- och cykelbana.
4. Casinot – Operan – ombyggnation av cykelbanan så att gående och cyklister inte hamnar i vägen för varandra.
5. Härlanda – exempel på en av 500 nya cykelparkeringar som byggts under året.
6. Fjärde Långgatan – från Fjärde Långgatan till Värmlandsgatan får cyklister cykla åt båda håll.
7. Redbergsvägen – vid korsningen Redbergsvägen/Bauersgatan har väntetiden vid stoppljusen reducerats med 50 procent.
8. Ullevivägen – breddning av cykelbanekorsningarna.
9. Sankt Sigfrids Plan – ny cykelpump.
10. Landets längsta cykelnät – överblick över Göteborgs cykelnät, som är längst i landet.

För mer information, kontakta:
Eva Eriksson, marknadskoordinator, trafikkontoret, 031-368 26 64
Förmedling av kontakter:
Lena Johansson, informationschef, trafikkontoret, 031-368 25 02

Back To Top