skip to Main Content
Trafikkontoret: Östra Hamngatan Byggs Om Till Cykelfartsgata

Trafikkontoret: Östra Hamngatan byggs om till cykelfartsgata

Den 7 april börjar arbetet med att bygga en ny cykelfartsgata i Göteborgs innerstad. Det är Östra Hamngatan mellan Kanaltorgsgatan och Norra Hamngatan som ska anpassas till en mer cykelvänlig gata.

– Detta är en av många åtgärder för att göra Göteborg till en riktigt bra cykelstad, säker och samtidigt smidig att ta sig fram i. Vi har sett mycket goda resultat i utvärderingen av vår första cykelfartsgata på Västra Hamngatan och det har gett oss anledning att gå vidare med ytterligare ett stråk, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret i Göteborg.

Genom att bygga cykelfartsgator anpassas vägbanan till cyklistens villkor, så att bilar som trafikerar gatan inte håller högre hastighet än cykelfart. Vägen görs om så att den smala mittendelen av gatan, där cykelbanan är placerad, är asfalterad. Cykelbanans båda sidor har för att dämpa bilarnas hastighet.

– Vi har fått positiv respons från både cyklister, bilister och fotgängare som tycker den nya utformningen fungerar och att det är enkelt att ta sig fram. Det blir ofta lägre och jämnare hastighet i centrum med mindre utsläpp som följd. Det är ett steg i arbetet med att göra staden till den gröna och trivsamma plats för möten mellan människor som det är tänkt att den skall vara, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret i Göteborg.

Arbetet med den nya cykelfartsgatan kommer att göras i etapper. Den första etappen, som skall vara klar till sommaren, kommer att byggas från Kanaltorgsgatan i riktning mot Norra Hamngatan.

Under den tiden kommer körfältet för biltrafik att bli begränsat. Det innebär att biltrafiken kommer att ledas in i spårvagnsspåret när det behövs. Kollektivtrafiken kommer inte att påverkas och cyklister kommer att ledas om till Torggatan.
Gående kommer inte att påverkas nämnvärt av arbetet.

Den andra etappen av Östra Hamngatan mellan Södra Hamngatan och Kungsportsplatsen kommer att påbörjas efter sommaren.

Back To Top