skip to Main Content
Trafikkontoret Presenterar Plan För Framtidens Cykelstad

Trafikkontoret presenterar plan för framtidens cykelstad

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till ny plan för hur man skapar attraktiva stadsmiljöer, ett rikt stadsliv och ett lättillgängligt regioncentrum. Förslaget, Cykelplan för en nära storstad 2015-2025, presenteras tisdagen 27 augusti i Älvrummet. Målet är att cykelresorna ska ha tredubblas till år 2025.

– Ledorden för cykelplanen är att det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg, säger Malin Månsson, cykelplanerare, Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Cykelplanen är en fördjupning av stadens redan befintliga trafikstrategi. Den beskriver hur Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad och där cykel är ett konkurrenskraftigt färdmedel som många väljer. Efter presentationen i Älvrummet finns chans att ställa frågor och att diskutera planen.

– Om stadens invånare i högre grad ska kunna och vilja välja cykel som transportmedel måste trafiksystemet utvecklas. Och utformningen av trafiksystemet måste styras av vad cyklisterna uppskattar och värderar, säger Malin Månsson.

Cykelplan för en nära storstad 2015-2025 beskriver fyra åtgärdsområden som tillsammans ska öka cykelns attraktionskraft som transportmedel. Områdena behandlar infrastruktur, drift och underhåll, stöd och tjänster samt kommunikation.

• Infrastruktur: Bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur.
• Drift och underhåll: erbjuda god standard på cykelvägnätet året om.
• Stöd och tjänster: utveckla stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft.
• Kommunikation: förstärka bilden som cykelstad med hjälp av kommunikation.

För att planen ska bli användbar och verka i riktning mot de uppsatta målen är det viktigt att så många som möjligt bidrar med synpunkter och förslag. Synpunkter på cykelplanen lämnas senast den 30 september 2014. På trafikkontorets hemsida www.goteborg.se/cykla finns mer information om hur man gör för att kommentera cykelplanen.

Efter remiss och bearbetning av inkomna synpunkter ska cykelplanen upp för beslut i trafiknämnden i början av 2015.

Vad? Frukostseminarium om förslaget till ny cykelplan.
Var? Älvrummet (vid Operan)
När? Kl. 7.30 – 9.00. Vi bjuder på frukost i form av fralla och varm dryck.

Varmt välkomna!

För mer information, kontakta:
Malin Månsson, cykelplanerare, Trafikkontoret Göteborgs Stad 031-368 26 07
Lena Johansson, informationschef Göteborgs Sta

Back To Top