skip to Main Content
Trafikkontorets Och Västtrafiks Kommentar Med Anledning Av Linbaneincidenten Igår I Franska Alperna

Trafikkontorets och Västtrafiks kommentar med anledning av linbaneincidenten igår i franska alperna

Igår eftermiddag inträffade ett långvarigt driftsstopp vid en linbana i närheten av Chamonix i franska alperna. Totalt 110 passagerare fanns i gondolerna och idag vid niotiden har alla evakuerats till säkerhet utan skador.

Med anledning av att vi planerar för en urban linbana i Göteborg till år 2021 vill Trafikkontoret och Västtrafik kommentera gårdagens incident.

Linbaneprojektet i Göteborg är fortfarande i en aktiv lärprocess kring risker och lösningar för vår planerade linbana. Vi följer noga den inträffade incidenten i Frankrike för att värdera om de bakomliggande orsakerna till incidenten kan uppstå även här i Göteborg och hur vi ska anpassa våra systemval och säkerhetskoncept för att minimera eller helt kunna undvika motsvarande svåra incident hos oss.

Med reservation för eventuella översättningsbrister i all hast kan vi förmedla följande beskrivning av vad vi tror har hänt, vår syn på varför det hände och även vår spontana bedömning om riskerna för att det kan hända i vårt planerade linbanesystem i Göteborg.

Klockan 15.30 igår inträffade ett långvarigt driftsstopp i Téléphérique Panoramic Mont Blanc. Linbanan binder samman Aiguille du Midi och Pointe Helbronner i Mont Blanc områdes franska sida. Vissa massmedier har angivit att gårdagens driftstopp beror på ett elfel men vi har indikationer om att det snarare handlar om att själva linorna som bär och driver systemet uppe i luften har tvinnat sig. Därför har inte säkerhetssystem med reservmotorer och liknande kunnat lösa evakueringen av passagerare.

Denna linbana är enligt vår mening mycket speciell. På en fransk hemsida för linbanetekniskt intresserade (http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-tph-p-panoramic-mont-blanc-funivie-d-italia-lora-totino-c-agudio-2451.html) kallas den för ”den omöjliga linbanan” som en slags hyllning till konstruktörerna Dino Lora Totino och Vittorio Zignoli. Den har extremt långa spännvidd mellan fästpunkterna, där orsaken till driftstoppet troligen har skett är det över 2800 meter mellan fästpunkterna och det gör att linbanan har en hängbuk på över 250 höjdmeter i detta segment av banan. Börjar den svingas på grund av vind kan det hända rätt mycket där. Det ena av fästena är dessutom världsunikt genom att det är en hängande fästpunkt som genom kraftiga kablar är fäst i två intilliggande klippor. (det är denna konstruktion som nog avser ”det omöjliga”). Själva linbanesystemet är tvåkabligt, vilket vi har lärt oss är ett systemval som numera har övergivits till förmån för det mer vindstabila trekabliga systemet 3S. Ett av problemen med det tvåkabliga systemet är att kablarna i värsta fall kan tvinna ihop vid väldigt starka vindar.

Igår var det tydligen rejält blåsigt i området och kablarna lär alltså ha tvinnats. Detta låser all rörelseförmåga i hela linbanesystemet, för alla gondoler. Till saken hör också att gondolerna i detta system är permanent låsta till linorna. 3S systemen har ett avkopplingsbart grepp som möjliggör att man kan i värsta fall dra med sig en gondol längs de två bärkablarna in till en station vid en evakueringssituation. Vi har vid studieresor noterat att exempelvis det trekabliga linbanesystemet mellan Bolzano och Suprabolzano i norra Italien har en liten evakueringslinbana monterad ovanpå den stora 3S-linbanan. Vid långvarigt driftstopp kan de skicka ut en slags dragbil på evakueringslinbanan som krokar fast de stora 3S-gondolerna och kan dra hem gondolerna till stationerna. De har aldrig behövt använda evakueringsdragbilen under sina 7 år av drift.

Linbanan Téléphérique Panoramic Mont Blanc är uppförd av det italienska linbaneföretaget Agudio år 1957. 1997 genomfördes en större renovering av systemet med bland annat nya gondoler. Linbanan är en så kallad pulsed gondola (http://gondolaproject.com/pulsedgondola/ ) där gondolerna sitter tre och tre längs de två linorna. Den ena linan rör sig och driver därmed fram gondolerna medan den andra linan ger stabilitet och ytterligare bärförmåga. Linbanan är cirka 5 kilometer lång och går över tre bergskammar med mellanliggande glaciärer.

Driftstoppet beror med stor sannolikhet på att drivlinan och bärlinan har tvinnat sig på det nästan tre kilometer långa mittensegmentet. En stor räddningsaktion påbörjades efter cirka en och en halv timme, först hade man försökt sträcka kablarna och därmed få loss trasslet. Aktionen leddes av den regionala polisen i Chamonix och beredskap fanns i både Italien och Schweiz för att rycka in med ytterligare räddningskapacitet. Ungefär femtio personer evakuerades via helikopter på torsdagskvällen och ytterligare ett tiotal kunde evakueras via repstegar under natten från gondoler som var relativt nära glaciärmarken. Räddningsoperationen fick dock ta paus under natten på grund av mörker och dåligt väder. Drygt trettio personer har dock behövt övernatta i gondolerna. I gondolerna finns vatten, nödproviant och filtar och man tillförde under kvällen räddningspersonal som fanns med under övernattningen i gondolerna. Passagerarna har under hela stoppet haft radiokontakt med markstationen. Räddningsinsatser påbörjades vid halv sjutiden i morse och vid niotiden hade samtliga kvarvarande passagerare evakuerats med hjälp av helikopter.

Trafikkontoret och Västtrafik vill påtala följande.

  • Säkerheten runt linbanor är mycket hög. Det är mycket ovanligt med personskador vid stopp, och det var heller ingen som skadades fysiskt vid stoppet igår.
  • Den göteborgska linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kommer att bli en trekablig 3S-linbana. Vi kommer ha betydligt kortare spännvidder mellan tornen (som mest 700-800 meter) och absolut inte en fästpunkt som hänger i kablar. 3S systemet har med regelbundet avstånd fästanordningar som håller isär drivlinan från de två bärlinorna (se bild). De senaste 3S systemen har så många av varandra oberoende säkerhets- och evakueringskoncept att de numera kan certifieras utan att behöva säkerställa att det finns klätterkunnig evakueringspersonal i området. Gondolerna bedöms alltid kunna tas ner till stationerna vid evakueringssituationer.
  • Terrängen och väderförhållandena runt Mont Blanc är helt annorlunda än i Göteborg, med berg och glaciärer och snabba väderomslag.
  • Vi följer noggrant säkerhetsutvecklingen och incidenter i linbanebranschen och försöker lära oss hur det kan användas i fortsatt planering av linbanor i Göteborg.

Foto: Exempel på tvärstag som omöjliggör att bärlinor och drivlina (i mitten) kan tvinnas på grund av vind. Bilden är tagen av Per Bergström Jonsson på Trafikkontoret i Göteborg. Bilden är från 3S-linbanan i Bolzano i Italien.

 

Back To Top
Sök