skip to Main Content
Tragisk Linbaneolycka I Indisk Skidort

Tragisk linbaneolycka i indisk skidort

Trafikkontorets kommentar med anledning av dödsolyckan i en linbana i indiska Gulmarg i juni.

Den 25 juni 2017 inträffade en tragisk olycka i en linbana i Indien som krävde sju människors liv. Med anledning av händelsen och det faktum att vi planerar för att bygga en linbana i Göteborg vill Trafikkontoret i Göteborg kommentera vad vi vet om olyckan och hur det relaterar till våra planer. Då ansvarig personal på Västtrafik har välbehövlig semester har de inte getts chansen att ställa sig bakom denna kommentar, vilket vi normalt försöker se till.

Trafikkontoret har tillsammans med vår österrikiske linbaneexpert försökt förstå vad som hänt och vilken typ av anläggning olyckan skedde i och vilka förhållanden som rådde vid olyckstillfället. Det florerar många rykten om förloppet och spekulationer om varför olyckan skedde. Detta är vad vi tror har hänt.

I indiska delen av Kashmir finns en mycket populär skidort som kallas Gulmarg. På grund av skidanläggningarna men också det stora intresset av att besöka platsen för att se den vidunderliga utsikten finns två seriella linbanor som tillsammans kan ta resenärerna upp till en bergstopp beläget nästan 4000 meter över havet. Olyckan verkar ha skett i den nedre linbanan, som huvudsakligen passerar på relativt låg höjd över marken genom ett skogsområde. Här finns en skärmdump från ett Youtube-klipp från den sektion av linbanan som vi har indikationer på att olyckan skedde i (mellan femte och sjätte tornet)

Linbanan är en så kallad enkelkablig gondolbanan med avtagbart grepp, den vanligaste sortens gondolbana. Den är byggd för ungefär 20 år sedan av det franska linbaneföretaget Pomagalski (numera Poma). Det finns inga rapporterade svåra olyckor från detta linbanesystem tidigare. Varje gondol erbjuder åtta sittplatser och den totala kapaciteten i systemet verkar vara runt 600 personer per timme och riktning. Tillsammans utgör de två linbanorna en av de längsta linbanorna i Asien.

Enligt operatören ska vädret har varit vackert och ungefär 150 passagerare fanns i den nedre linbanan när en mycket kraftig och oväntad kastvind lyckades slita loss en tall (det talas om ”pine”=tall men på bilden ovan ser det mer ut som granar) som kastades mot en annan tall (eller gran) som välte över linan som gondolerna hänger i. Operatören hävdar att de har följt det standardmässiga operatörsförfarandet (SOP) och att kastvinden inte gick att förutse. Det finns beskyllningar på nätet om att så var det inte alls. Indisk polis utreder olyckan.

Det finns samstämmighet i rapporteringen i att kraften som det vältande trädet orsakade på linan verkar ha fått linan att spåra ur vid ett av tornen. Men sen går ryktena isär. Vissa rapporter talar om att två gondoler lossnade och föll i marken av de svängningar i linan som urspårningen och slagkraften från trädet orsakade, andra att det bara var en gondol som lossnade. Någon källa påstår att trädet slog av själva drivlinan men det verkar ganska otroligt och då skulle övriga rapporteringar nog sett annorlunda ut – det finns tv-sända vittnesmål från passagerare i bakomliggande gondoler som inte alls verkar vara påverkade. Ytterligare rapporter säger att det snarare var så att svängningarna var så kraftiga att glasrutorna i en eller möjligtvis två av gondolerna krossades och att passagerarna därefter slungades ur gondolen och föll till marken. Vi bedömer att den sista rapporten kommer från en tillförlitlig källa och dessutom är tekniskt mest trolig. Vi tror att det var så det gick till.

Sju personer dog av de skador de fick av att ha fallit till marken, två barn och fem vuxna. Troligen satt de allihop i samma gondol. Efter ungefär två timmar hade urspårningen korrigerats och de övriga passagerarna kunde evakueras till stationerna genom att linbanan rullade igång igen (vilket också motsäger sanningshalten i ryktet att linan gick av).

Linbaneprojektet i Göteborg är fortfarande i en aktiv lärprocess kring risker och lösningar för den planerade linbanan. Liksom vid incidenten i en linbana i de franska alperna i höstas följer vi noga den inträffade tragiska olyckan i Indien för att värdera om de bakomliggande orsakerna till olyckan kan uppstå även här i Göteborg och hur vi i så fall ska anpassa våra systemval och säkerhetskoncept för att minimera eller helt kunna undvika motsvarande svåra olyckor hos oss.

Trafikkontoret vill påtala följande:

  • Säkerheten runt linbanor är mycket hög. Det är mycket ovanligt med personskador.
  • Om vi bygger linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kommer den att bli en trekablig 3S-linbana. Vi kommer inte att bygga en enkelkablig linbana, likt den i Gulmarg.
  • Den sträcka som vi planerar att anlägga linbanan längs i Göteborg går inte genom skogsområden och dessutom planerar vi att lägga linbanan generellt långt över eventuella trädtoppar eller stolpar som skulle kunna välta vid hårt väder eller liknande. Det är enbart i närheten av stationerna som linorna kommer ner till höjder där eventuella träd eller fallande stolpar skulle kunna träffa linverket.
  • Om det trekabliga linverket vi planerar att bygga trots allt skulle träffas av ett fallande föremål, så bedömer vi det osannolikt att de efterföljande svängningarna i gondolerna skulle kunna bli så kraftiga som vid den aktuella olyckan i Indien eftersom linverket och gondolerna som vi planerar i Göteborg har så mycket större egenvikt (i relation till vikten på de potentiellt fallande föremålen) och då trekabliga linverk förspänns mycket hårdare än linan i enkabliga gondolsystem klarar av att spännas. Det är dessutom sannolik att ett fallande föremål inte träffar alla tre linorna utan endast slår mot en av bärlinorna. Den mer säkerhetskritiska drivlinan ligger i mitten av de tre linorna och ungefär 30 centimeter lägre än bärlinorna, så den skyddas ganska bra av bärlinorna från fallande föremål. Det är ytterst svårt att få bärlinorna att spåra ur, den risken (som också är väldigt liten) finns i stort sett enbart för drivlinan.
  • Vi följer noggrant säkerhetsutvecklingen och incidenter i linbanebranschen och försöker lära oss hur det kan användas i fortsatt planering av linbanor i Göteborg.

 

Back To Top
Sök