skip to Main Content
Tredje Gången Gillt För Tredje Lång

Tredje gången gillt för Tredje Lång

Under två somrar har Tredje Långgatan varit gågata på prov. Försöket har fallit väl ut och från och från och med i år är gatan permanent sommargågata, mellan den 2 maj och sista september.

Trafikkontoret har undersökt vad boende, verksamma och besökare tycker och hur gatan utnyttjas sommartid. Responsen har varit positiv och flera bra förslag har kommit in. Det har bland annat handlat om att utforma gatan så att det blir ännu tydligare att biltrafik inte är välkommen och att skapa fler sittplatser som inte är kopplade till verksamheter på gatan. Trafikkontoret arbetar vidare med förbättringsförslagen under årets sommarsäsong.

Bild: STINA OLSSON

Back To Top