skip to Main Content
Unga Bjuds In Till Dialog Om Att Resa Och Umgås I Staden

Unga bjuds in till dialog om att resa och umgås i staden

Med start i dag, den 14 september, bjuder trafikkontoret in unga mellan 15 och 25 år till dialog utanför Stora Teatern. Förhoppningen är att få veta vad de unga tycker är viktigt när de rör sig och vistas i staden och vad de vill påverka.

– Vi vill ha ett samtal med de unga och hitta områden där de vill vara delaktiga. Är det kollektivtrafiken, trygghetsfrågor, cykel eller något annat, säger Sara Hellgren, projektledare barn och ungdom, trafikkontoret Göteborgs Stad.

Bakgrunden till satsningen på ett dialoghus under den Europeiska trafikantveckan*, som inleds i dag, är en ambition om att öka kunskapen om vad unga tycker är viktigt och att bli bättre på att ta tillvara på barns och ungas perspektiv. Det är tre områden som står i fokus i dialoghuset: att röra sig i staden, att vara och umgås i staden och att påverka.

– Vår förhoppning är att ringa in områden som de unga är intresserade av, så att vi sedan kan dyka djupare i de områdena, säger Sara Hellgren.

Lämna synpunkter!

Förutom i dialoghuset utanför Stora Teatern kan de unga också lämna sina synpunkter på webbsidan För liv och rörelse, under hashtaggen #dinstaddinrost och i en livesändning på det sociala mediet Periscope. Sändningen kommer att visas på skärmar i dialoghuset.

– Vi hoppas att vi får med oss de ungas tankar om hur det skulle vara om de fick bestämma. Dialoghuset under trafikantveckan är ett första steg i det här arbetet, säger Sara Hellgren.

Alla synpunkter samlas ihop och kommer att sammanställas och ligga till grund för trafikkontorets verksamhetsplanering för barn och unga.

 

Dialoghusets öppettider under vecka 38:

Måndag-fredag klockan 13-19

Lördag klockan 11-15

 

Läs mer på: http://forlivochrorelse.se/dinstaddinrost/

För mer information, kontakta:
Sara Hellgren, projektledare barn och ungdom, trafikkontoret Göteborgs Stad: 031-368 26 48

För förmedling av kontakter:
Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret Göteborgs Stad: 031-368 23 09

 

Fakta: Trafikantveckan
*
Den Europeiska Trafikantveckan är en upplysningskampanj som äger rum 16–22 september varje år. Kampanjen går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra de europeiska städerna att, på olika sätt, underlätta för invånarna att använda dessa alternativ.

Back To Top