skip to Main Content
Unga Snillen Siar Om Framtida Transporter

Unga snillen siar om framtida transporter

Hur reser vi om 20 år? Om deltagarna i teknikprojektet Framtida transporter har rätt är det troligt att svaret stavas miljövänligt och tillverkat av grafen.

Framtida transporter syftar till att utveckla skolelevers insikter och intresse för teknikens roll i det dagliga livet. Ungdomar i årskurs 7 och 8 har bjudits in att skapa hållbara transportlösningar, med arbetsmetoden Unga spekulerar. Nu är uppdragen utförda och resultaten har presenteras.
Vinnare blev Ebba Pettersson Privatskola, klass 8A. De får 10 000 kronor och en övernattning i Akvariehallen på Universeum.

Juryns motivering:
”Ni har på ett imponerande sätt tagit fram ett långsiktigt förslag för en hållbar stadsutveckling genom tre nytänkande lösningar på miljövänlig energiproduktion samt tre kreativa förslag på olika transportsystem för stadens invånare. Vi i juryn vill gärna bo i er vision av Göteborg 2034!”

Klassens vinnande bidrag föreslår bland annat en båttaxi som drivs av vätgas, för att komma bort från fossila bränslen. Spårvagnsnätet ska gå på elektromagnetism, som dessutom minskar bullret. Vidare har klassen uppfunnit en linbana som drivs av solenergi och elektromagnetism.

Många lösningar med grafen
Bland förslagen märks även till exempel Granokapseln, ett grafenklot som transporterar människor i temporära grafentunnlar, designat av Casa Montessoris årskurs 8, och Frölundaskolans klass 7b, som tagit fram en drönare, ett luftskepp av grafen som härmar naturen genom att använda etanol som farkosten själv tillverkar som drivmedel.

Fakta: Grafen
Grafen är 200 gånger starkare än vanligt stål och är dessutom genomskinligt, böjligt och har en mycket god elektrisk ledningsförmåga. Ämnet är ogenomträngligt för både gaser, vätskor och fasta föremål.
Grafen är ett enda lager av kolatomer. Grafit, som också är en form av kol men där atomerna ligger lager på lager, används bland annat i blyertspennor och beläggningar på kontakter i batterier. Genom att skala bort atomlager från grafit så blir grafiten tunnare. Till slut finns det bara ett lager kvar: grafen.
Chalmers har en koordinerande roll i EU:s stora forskningssatsning på grafen. Grafen uttalas ”grafén”.

Deltagande skolor
Casa Montessori
Ebba Pettersson privatskola
Ekhagaskolan
Göteborgs Högre Samskola
Fjällskolan
Frölundaskolan
Kollaskolan
Kärraskolan
Lexby skola
Montessoriskolan Centrum
Nordlyckeskolan
Thorildskolan

Back To Top